4. Relativvärdering/ multipelvärdering

Relativvärdering, ibland även kallad multipelvärdering kan användas som ett slags komplement till en företagsvärdering. Andra menar att man kan använda sig utav relativvärdering för att snabbt kunna se vad ett företag är värt. Denna värderings metod har fler benämningar än bara relativvärdering, den kan också kallas för multipelvärdering eller jämförande värdering. Metoden går ut på att värdera företaget genom att studera värdet som fås fram med andra liknande företag. En viss bransch kan ha ett visst givet snitt på sina nyckeltal som följer andra företag inom samma bransch, och dessa kan användas exempelvis när ett investmentbolag eller riskkapitalbolag ska förvärva mindre onoterad bolag.

Det problem som kan uppstå vid användning av denna metod kan vara att hitta jämförbara företag. En teoretisk lösning till detta är att värderaren kan utgå från tidigare företagsförvärv men även denna tidigare information kan haft samma problem. För kunna göra en god multipelvärdering måste de nyckeltal som man jämför vara i stort sett lika som det andra företaget, men själva begränsningen ligger i att ekonomin förändras över tiden, och att se en branschs nyckeltal från t.ex. förra året kan vara missvisande för det företaget man analyserar idag.

Kommentarer inaktiverade.