3. Substansvärdering

Substansvärdering bygger på granskning av skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder utifrån verkliga värden, med andra ord företagets substans.

Denna teori bygger på företagets balansräkning och är väldigt starkt kopplad till avkastningsvärdering då denna modell avspeglas i hög avkastning/låg substans respektive låg avkastning/hög substans. Substansvärdering är en mycket lämplig metod för investmentbolag vars verksamhet bygger på att investera i andra bolag, ex. Investor, då ett substansvärde visar marknadsvärdet på de på aktier som investmentbolaget valt att placera i.

Kommentarer inaktiverade.