2. Utdelningsmodellen DDM (Dividend Discount Models)

En annan typ av avkastningsvärdering är de utdelningsbaserade, modellerna, DDM (Dividend Discount Models). Dessa modeller bygger på att man, genom att beakta framtida utdelningar för en aktie, beräknar nuvärdet av dessa för att se om aktien är rätt prissatt. Generellt kan värderingen delas upp i tre kategorier: över-, under- och fullvärderad.

Många analytiker inom branschen anser att DDM är en missvisande metod, eftersom den utdelningsbaserade avkastningsvärderingen enbart fungerar för stabila aktier med hög utdelning. Det råder dock delade meningar om detta, exempelvis anser Damodaran att denna typ av avkastningsvärdering görs för att avspegla förändringar i företagets tillväxt, och kan därför ge ett rimligt värde på ett onoterat företag även om de inte alltid ger ut utdelningar på samma sätt som ett noterat.

Kommentarer inaktiverade.