Värderingsmetodik

Det finns många olika typer av värderingsmodeller som i sin tur använder sig av flera obekanta variabler. En typ av modell kan t.ex. värdera ett företag med hjälp av prognoser av framtida fria kassaflöden och en annan modell kan använda sig av enbart historiska nyckeltal. Inom analytikerbranschen finns inga regler som säger att man måste följa modellerna slaviskt, utan det finns alltid rum för egna tolkningar.

Vilka modeller som är bäst och mest exakta finns inget bestämt svar på, men det finns modeller som är mer använda än andra och rekommenderas av företag som utför finansiella analyser.

Det finns många olika typer av värderingsmodeller som i sin tur använder sig av flera obekanta variabler. En typ av modell kan t.ex. värdera ett företag med hjälp av prognoser av framtida fria kassaflöden och en annan modell kan använda sig av enbart historiska nyckeltal. Inom analytikerbranschen finns inga regler som säger att man måste följa modellerna slaviskt, utan det finns alltid rum för egna tolkningar.

Vilka modeller som är bäst och mest exakta finns inget bestämt svar på, men det finns modeller som är mer använda än andra och rekommenderas av företag som utför finansiella analyser.

Avkastningsvärderingens/Grundvariabler

Avkastningsvärdering är en metod som värderar ett företag med hjälp av avkastningskrav utifrån: Betavärde, CAPM, WACC, och kassaflöden. Alla avkastningsvärderingar använder sig utav samma grundvariabler, men metodernas tillvägagångssätt skiljer sig åt. Målet med denna typ av företagsvärdering är att kunna lägga fram en prognos över hur framtiden kommer att se ut för företaget i fråga och med hjälp av diskontering ange ett värde för bolaget. Alla dessa steg i beräkningen bygger upp till en viss modell, men det är upp till analytikern själv att förstå och bestämma hur dessa variabelvärden ska anges. Antingen räknas utdelningar fram i en utdelningsmodell (DDM), eller fria kassaflöden i en DCF-modell.

Kommentarer inaktiverade.