Etikettarkiv: Tillgångar

Definition av Tillgångar

Tillgångar inom ekonomin är en resurs som kan föreligga i form av anläggningstillgångar, t.ex. maskiner och byggnader, samt omsättningstillgångar, t.ex. banktillgodohavanden och varulager.

Etiketter