Etikettarkiv: Substansvärdering

3. Substansvärdering

Substansvärdering bygger på granskning av skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder utifrån verkliga värden, med andra ord företagets substans. Denna teori bygger på företagets balansräkning och är väldigt starkt kopplad till avkastningsvärdering då denna modell avspeglas i hög avkastning/låg … Läs mer

Etiketter