Etikettarkiv: Skulder

Definition av Skulder

Skulder är åtagande att i framtiden betala eller på annat sätt fullgöra en ekonomisk förpliktelse till någon utomstående. Läs mer om nettoskuld här.

Etiketter