Etikettarkiv: Intäkter

Definition av Intäkter

Intäkter betyder inom företagsekonomin inkomst som påförts en viss period, periodiserats, i redovisningen. Begreppet intäkt förekommer också vid interna transaktioner i företag som använder internprissättningssystem som en del av sin ekonomistyrning.

Etiketter