Definition av WACC (Weighted average cost of capital)

Weighted average cost of capital (WACC), på svenska kallad den genomsnittliga kapitalkostnaden, är den beräkning som utförs för att se kapitalkostnaden efter skatt för bolagets finansiering via aktieägare, långivare, staten och leverantörer. I princip lägger denna beräkning grunden för den diskonteringsränta ett bolag ska använda sig av vid investeringsbedömningen och finansanalytiker vid företagsvärdering.

Formel WACC 

WACC = L * (1- tC ) * kB +(1- L) * kS

L = Skuldandel (B/(B+S))

tC = Bolagsskatt

kB = Lånekostnad

kS = Kostnaden för aktierna (stam-), avkastningskravet

Läs mer om WACC här.

Kommentarer inaktiverade.