Definition av Tillväxt

Tillväxten är en variabel som i stort sett påverkas av allt. Ett företags tillväxt berörs av bl.a. konkurrenter, rådande konjunktur och efterfrågan på företagets tjänster och produkter. Detta medför att beräkningen av tillväxten i ett företag är väldigt känsligt och tar därmed upp en stor del av en företagsvärdering. De allmänna sätten att räkna fram en så korrekt tillväxt som möjligt är att se till den historiska tillväxten som återspeglas i företagets finansiella rapporter, men som regel tar man även in analytiker som är insatta på företaget och dess bransch, samt de fundamentala aspekterna.

Kommentarer inaktiverade.