Definition av Tillväxt

Anger hur mycket nettoomsättningen har förändrats i procent jämfört med tidigare år.

Formel för tillväxt:

Tillväxt = Nettoomsättning år x / Nettoomsättning år x-1

Kommentarer inaktiverade.