Definition av Terminalvärde och evighetsvärde

Terminalvärdet /(evighetsvärde eller eng. perpetuity value) kan man definiera som värdet av fria kassaflöden bolaget gör efter prognostiseringsperioden. Man får fram ett terminalvärde genom att diskontera kassaflöden efter prognosperioden med kalkylräntan WACC.

Inom värdering anses tvåstegs modellen vara en bra modell, då man tar i hänsyn till ett företags utveckling på två nivåer, hög tillväxt och stabil tillväxt. Ett företag som har en enda produkt med sin egen produktlivscykel kan under första fem åren visa tillväxttakter på t.ex. 20-30% (höga tillväxten), men efter fem år kan denna tillväxttakt gå ner och istället behålla en stabil tillväxt på 2-3% per år, vilket det i praktiken oftast gör.

Om man som värderare räknar bort den utveckling som ett företag gör efter prognosperioden, så betyder det att företaget inte kommer finnas kvar efter den perioden. Om företaget har detta som syfte, så pratar man om bl.a. en exit vid slutet av perioden, med andra ord om företaget ska säljas om t.ex. 5 år.

Den kritik som ofta framläggs mot terminalvärdet är oftast riktade mot själva tillväxttakterna, som hur man definierar den period som företaget ska ha hög tillväxt. Samtidigt försöker man bestämma när övergången sker mellan hög tillväxt och den stabila (konstanta) tillväxten, vilket kan vara svårt i praktiken. Denna övergång kan i sig vara missvisande för företaget när denna process kan inträffa under en natt, beroende på kunderna eller andra faktorer.

Kommentarer inaktiverade.