Definition av Rörelsemarginal

Rörelsemarginal anger hur stor andel i procent av varje omsatt krona som blir över för att kunna betala räntor och skatt och därefter ge vinst.

Formel för rörelsemarginal:

Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar / Nettoomsättning

Kommentarer inaktiverade.