Definition av Räntabilitet på totalt kapital (Rt)

Räntabilitet på totalt kapital (Rt) är ett mått på hur effektivt ett företag utnyttjar sina resurser för att skapa vinst. I detta nyckeltal ligger fokus på företagets tillgångar samt det investerade kapitalet.

 

Formel för räntabilitet på totalt kapital:

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella poster + Räntekostnad / Totalt kapital

Kommentarer inaktiverade.