Definition av P/E-tal

P/E tal är ett nyckeltal som beskriver förhållandet mellan ett företags pris och dess resultat efter skatt. Förhållandet benämns även värdemultipel och beräknas först för det eller de företag vilka används som jämförelseföretag. Multipeln multipliceras sedan med resultatet efter skatt för det företag som skall värderas och därmed erhåller det ett värde.

Kommentarer inaktiverade.