Definition av Kassalikviditet

Kassalikviditet anger ett företags betalningsförmåga på kort sikt och visar också förmågan företaget har att betala sina kortfristiga skulder . Är kassalikviditeten 100 procent eller mer kan dessa skulder betalas direkt om samtidigt omsättningstillgångarna kan omsättas direkt.

Formel för kassalikviditet

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar – Varulager / Kortfristiga skulder

Kommentarer inaktiverade.