Definition av Kassaflöden och det fria kassaflödet

Kassaflöde är en benämning på ett företags in- och utbetalning under en viss period, m.a.o. betalningsströmmar. Kassaflöden är inte enbart rena kontanter, men är även de likvida omsättningstillgångar företaget har såsom, kundfordringar och lager.

För att se exakt vad som genererar pengar i ett företag brukar man göra kassaflödesanalyser som generellt delas upp i tre kategorier.

  • Löpande verksamhet, för varulager, fordringar osv., utgör ett företags huvudsakliga verksamhet ex. försäljning av produkter.
  • Investeringsverksamhet, är då företag köper eller säljer t.ex. anläggningstillgångar.
  • Finansieringsverksamhet, är den typ av verksamhet som ägnar sig åt de finansiella aspekterna av ett bolag t.ex. nyemission, amortering av banklån och utdelning till aktieägarna (om sådana finns).

Dessa tre verksamheter tillsammans ger tre nettokassaflöden som i sin tur avgör företagets likvida medel. Ett företag som visar positiva värden i dessa tre verksamheter tar då nästa steg och betalar av sina finansiella skyldigheter såsom räntor. Vidare, kan företaget välja att avsätta pengar som kan komma att användas i framtiden för investeringar t.ex. förvärv av företag eller anläggningstillgångar. Det som blir kvar efter dessa punkter kallas då det fria kassaflödet. Dessa likvida medel kan användas t.ex. för att delas ut bland aktieägarna.

Kommentarer inaktiverade.