Definition av Betavärde och Beta

Beta är den riskvariabel som man kan jämföra en aktie mot ett givet index, i avsikt att mäta risken och volatiliteten i aktien. Betavärdet, i teorin, menar att den enskilda aktiens risk för svängningar är beroende utav marknadens svängningar.

Marknadens betavärde är alltid lika med 1,0. En aktie med betavärdet 0,5 borde då korrelera till hälften av marknadens index. Detta betyder att om marknaden växer eller sjunker med 10 % så påverkar detta aktiekursen med en uppgång eller nedgång på 5 %.

Ett onoterat företag prissätts inte på en fondbörsplats, vilket medför att företaget inte har något betavärde. Det finns dock tre metoder, som möjliggör ett alternativt tillvägagångssätt för uträkning av beta bland onoterade företag. Bl.a. kan man, genom att jämföra det onoterade företaget med ett liknande noterat företag, uppskatta ett betavärde som är en förutsättning för en vidare beräkning av avkastningskravet och diskonteringsräntan. Samtidigt skiljer man på betavärdet i två separata delar; Unlevered och Levered beta. Unlevered innebär företagets betavärde utan skulder, ibland även kallad ”Asset beta”. Genom att ta bort skuldeffekten på betavärdet blir det lättare för en analytiker att se risken med företaget gentemot risken i marknaden som helhet, då inga skulder räknas in. Detta pga. Att företagens skulder mycket ofta ser olika ut, och kan ge missvisande resultat i t.ex. WACC beräkningen.

Hos noterade företag jämförs beta med liknande börsnoterade bolag. För onoterade företag gäller det att hitta och jämföra det onoterade företaget med ett noterat företag inom samma bransch, vilket ofta kan bli problematiskt. Omsättningen på de båda företagen bör vara lika stora, likaså verksamhetsområde och historik. Om dessa inte är likadana, ges inget korrekt värde på beta och kan därmed bli avgörande för utfallet av en företagsvärdering.

Kommentarer inaktiverade.