Företagsvärdering

I teorin används företagsvärdering som ett mått på att få företagets värde i nutid. Olika modeller möjliggör för analytiker att sätta ett realistiskt pris på företaget, baserat på historik och genom att prognostisera framtiden.

Anledningen till att man vill få fram ett värde kan vara många, och skiljer sig från fall till fall. En värdering i ett företag kan tolkas på en rad olika sätt, beroende på vad man har för syfte. Som exempel kan ägarna vilja värdera det företag de äger då man vill sälja hela eller delar av företaget. Ett annat fall kan vara när företaget vill ta upp banklån. Banken gör en värdering för att se företagets betalningsförmåga när det gäller räntor och amorteringar i framtiden.

På företagsvärdering.com kan man hitta det mesta akademiska inom företagsvärdering, vill man emellertid beställa en värdering av ett företag gör man det t.ex. på en sajt såsom foretagsvardering.org eller liknande aktör.

Värde inom företagsvärdering

Begreppet värde är ett brett diskuterat ämne, som funnits sedan Aristoteles tid. Inom ekonomi finns många benämningar kring begreppet värde, t.ex. likvidationsvärde, bokfört värde, börsvärde etc. Men värdet kan uppfattas olika beroende på vilket perspektiv analytikern har och i vilken kontext värdet nämns i.

Värde kan t.ex. definieras som en saks bytesvärde som ”den makt att köpa andra ting som innehavet av saken ger”. Resultatet av en företagsvärdering är i sig inget ”absolut” korrekt pris, men kan användas som en vägledning till att sätta ett pris på företagets samtliga skulder och aktier.

Kommentarer inaktiverade.